Zaproszenie

Stowarzyszenie Akwarelistów Włoskich zaprosiło Macieja Zaborowskiego wraz z kolegami z SAP-u do udziału w plenerze odbywającym się w dniach 21.04 – 28.04.2012 w Bellagio (Jezioro Como, Włochy). Podczas pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z walorami kulturowymi Lombardii. Odbędą się liczne koncerty oraz kolacje, na których będą serwowane lokalne przysmaki. Zadaniem uczestników będzie uwiecznienie elementów krajobrazu regionu w swoich pracach, które na zakończenie zjazdu zostaną wystawione i nagrodzone.